KAMPIN HIERONTAPISTEEN PALVELUT


Urheiluhieronta

Urheiluhieronta on klassisesta hieronnasta kehitetty hoitomuoto erilaisiin lihashuollon tarpeisiin kaikille urheilua harrastaville ja liikkuville ihmisille.
Sillä pystytään nopeuttamaan palautumista kovista harjoittelujaksoista ja ennaltaehkäisemään urheiluvammojen syntymistä.

hieronta
kipu

Klassinen hieronta

Klassinen hieronta on erittäin vanha hoitomuoto, jolla pyritään erilaisin pehmytkudoksia muokkaavin ottein rentouttamaan koko keho tai sen osia.
Erilaisten otteiden käyttö perustuu aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, fyysiseen kuntoon ja elämäntilanteeseen.

Hoidolla pystytään mm. lisäämään nivelten liikkuvuutta, vähentämään turvotusta ja poistamaan lihasten rasittumisesta johtuvia kiputiloja.
Vaikka hieronta perustuu vain kehon pehmytkudosten muokkaukseen, hoito vaikuttaa aina kokonaisvaltaisesti, rentouttaen koko kehoa ja poistaen stressiä.

Ortopedinen osteopatia

Ortopedinen osteopaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen ja hoitamiseen erikoistunut terveydenhuoltoalan ammattilainen.
Ortopedisen osteopaatin hoitoon kuuluu aluksi asiakkaan haastattelu ja erilaisten kliinisten-, ortopedisten ja neurologisten testien tekeminen.
Näillä on tarkoituksena selvittää tuki- ja liikuntaelin vaivan sijaintia, laatua ja syytä.

Osteopaatin hoito voi koostua nivelten käsittelyistä, kuten manipulaatioista ja mobilisaatioista, teknisestä hieronnasta ja pehmytkudoskäsittelyistä sekä terapeuttisista harjoitteista.
Asiakkaan haastattelu ja tutkiminen ovat tärkeä osa hoitotapahtumaa, sillä niillä varmistetaan, että hoidon antaminen on turvallista ja kohdistuu oikeille kehon alueille.
Jos asiakkaan vaiva ei ole hoidettavissa osteopaattisin menetelmin, ohjaamme asiakkaan eteenpäin jatkotutkimuksiin esimerkiksi lääkärinvastaanotolle.

osteopatia

Miika ja Anu ovat opiskelleet ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa Pasilassa (www.ookk.fi). Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksesta valmistutaan Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) hyväksymiksi osteopaateiksi.

Purentahoito / Purentalihasten hieronta

Purentahoidolla ja purentalihasten hieronnalla hoidetaan purentaelimistön toimintahäiriöitä (TMD – Temporomandipular disorders). Purentaelimistön toimintahäiriöillä tarkoitetaan erilaisia leukanivelen, purentalihasten, hampaiston tai niitä lähellä olevien kudosten kiputiloja, sairaustiloja tai toimintahäiriöitä. Yleisimpiä oireita ovat leukanivelestä lähtevät äänet, leukanivelen tai purentalihaksiston kipu, rajoittunut suun avautuminen tai alaleuan liikehäiriöt. Purentaelimistön toimintahäiriöt voivat lisäksi aiheuttaa päänsärkyä sekä kasvo- ja korvakipua. Lisäksi öinen bruksismi eli hampaiden yhteen pureminen saattaa aiheuttaa unihäiriöitä. TMD-vaivat ovat hammaskipujen jälkeen toiseksi yleisimpiä päänalueen kipuja. Yksittäisiä TMD-oireita saattaa esiintyä jopa 50 prosentilla väestöstä.

purentalihakset

Purentahoidon tutkimukseen kuuluu muun muassa leukanivelen ja yläniskan liikkuvuuden ja toiminnan tarkastelu, purentalihasten kireyksien tutkiminen ja ryhdin arvioiminen. Purentahoidossa TMD-vaivoja hoidetaan manuaalisia tekniikoita käyttäen ja erilaisilla kotihoitoharjoitteilla. Manuaalisiin tekniikoihin voi kuulua purentalihasten hierontaa ja leukanivelen sekä yläniskan mobilisointia. Lisäksi kotihoitoharjoitteiksi voidaan ohjata purentaelimistön toimintaa parantavia sekä rentoutusta tukevia harjoitteita. Hoidon tarkoituksena on alueen kipujen lievittäminen, saada leukanivel ja yläniskan nivelistö liikkumaan oikein, purennan tasapainottaminen sekä leukanivelen että purentalihaksiston kuormituksen keventäminen. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan hammaslääkärin vastaanotolle.

Purentahoitoja ja purentalihasten hierontaa tekee tällä hetkellä Emilia, Anu.

kinesioteippi

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on japanilaisen kiropraktikon (Kenzo Kaze) kehittämä hoitomuoto 1970-luvulla.
Maailmalle se levisi pitkälti urheilijoiden ja positiivisten hoitokokemusten myötä.

Teippiä käytetään tuomaan lisää tilaa ihon alle verenkierron ja imunestevirtauksen kohentamiseksi, lievittämään kipua ja
vähentämään lihasjännitystä sekä apuna erilaisissa tulehdus- ja rasitustiloissa.

Kinesioteipillä voidaan saada myös aikaiseksi mm. nivelliikkuvuuden lisääntymistä, lihastoiminnan optimointia ja liikkeiden asentojen ohjausta.
Kinesioteippausta käytetään monesti joko hieronnan tai fysioterapeuttisen hoidon tukena.

Länsimainen akupunktio

Akupunktio on hoitomuoto, jolla hoidetaan kiputiloja pistämällä ohuita pieniä neuloja ihon läpi pehmytkudokseen. Akupunktio on tuhansia vuosia vanha hoitomenetelmä, jonka juuret ovat muinaisessa Kaukoidässä. Tässä itämaisessa akupunktiossa pyritään saavuttamaan kehon tasapaino vaikuttamalla meridiaaneissa eli kanavissa kulkeviin energiavirtoihin. Meridiaanien olemassaoloa ei ole pystytty nykytiedon valossa todistamaan, mutta akupunktiolla on kuitenkin huomattu olevan fysiologisia vaikutuksia. Näihin vaikutuksiin perustuu länsimainen akupunktio, jota käytämme hoidoissamme.

Länsimaisella akupunktiolla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja kuten niska-hartiakipuja, migreeniä, nivelkipuja, erilaisia rasitusvammoja kuten tennis- ja golfkyynärpäätä. Akupunktiota käytetään pääasiassa kivun hoitoon ja sen tehosta akuuttiin kipuun on tutkimuksissa löydetty näyttöä. Akupunktion vaikutus perustuu elimistön kipua lievittävien välittäjäaineiden tuoton lisääntymiseen ja hermoston rauhoittumiseen. Se aktivoi kipua sääteleviä mekanismeja kuten endorfiini-hormonin eritystä.

Akupunktio

Akupunktio toimii parhaiten hoitosarjana, mutta jo yhden kerran jälkeen on hyvin mahdollista nähdä hoidon vaste. Akupunktiota voidaan antaa ainoana hoitona, mutta usein käytämme akupunktiota muun manuaalisen terapian tukena. Hoito on turvallista, kun sen suorittaa ammattitaitoinen koulutuksen saanut henkilö. Akupunktioneulat ovat hyvin ohuita, joten ne eivät tuota suurta kipua. Usein asiakkaat kertovat tuntevansa pienen piston ja paineen pistetyllä alueella.

Akupunktiota ei suositella käytettäväksi, jos asiakkaalla on sydämentahdistin, kuume, infektio tai verenvuototauti. Eikä akupunktiota suositella raskauden neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

Akupunktiota käyttävät hoidoissaan Anu ja Miika.